• راهنمای تدوین مقاله

  فصلنامه تازه‌­های سلامت روان با هدف ارتقای دانش سلامت روان در ایران مقالات خود را بر مبنای رعایت اصول نگارشی و انجام داوری انتخاب می­‌نماید. نویسندگان محترم باید مقالات خود را با توجه به نکات زیر تنظیم و از طریق بخش ارسال آنلاین (Online Submission) سایت مجله به آدرس http://amhj.ir ارسال نمایند. لازم به ذکر است تنها راه ارسال مقالات و سایر فایل­های ضمیمه از طریق سیستم الکترونیکی مجله موجود در سایت می‌باشد.

  مقررات مربوط به منع انتشار دوبارۀ یک مطلب

  مقالۀ ارسالی به دفتر نشریه نباید پیش از آن در نشریۀ فارسی زبان دیگری چاپ شده باشد. همچنین به‌طور هم­زمان، نباید مجلۀ دیگری در حال بررسی آن باشد و نیز پس از ارسال مقاله به دفتر مجلۀ «تازه های سلامت روان»، مقاله برای بررسی و چاپ، به نشریۀ دیگری ارسال نشود؛ مگر آنکه دفتر نشریه جوابی مبنی بر رد مقاله بدهد و یا طی سه ماه، هیچ پاسخی از دفتر مجله دریافت نشود.

  چنانچه مقاله قبلاً در مجلۀ علمی غیرفارسی زبان دیگری در داخل یا خارج از کشور چاپ شده باشد (جز به‌صورت چکیده یا بخشی از سخنرانی منتشر شده یا ارائه شده در همایش­‌ها و سمینارهای علمی)، لازم است نویسندۀ مسئول مکاتبات، موضوع را کتبی به سردبیر اطلاع دهد و نسخه‌ای از مقالۀ چاپ‌شده را به همراه موافقت­‌نامۀ چاپ مجدد مقاله از ناشر اول بگیرد و ضمیمه کند.

  مشخصات مقالات قابل قبول

  1) مقالات پژوهشی اصیل (Original Research Article): این مقالات باید شامل: صفحه عنوان، چکیده فارسی و انگلیسی (حداکثر 250 کلمه)، مقدمه، روش­‌کار، یافته‌ها، بحث، نتیجه‌­گیری، تشکر و قدردانی، تضاد منافع، منابع و ضمائم (جداول، نمودارها و تصاویر) باشد. حجم متن نباید بیشتر از 3500 کلمه برای مقالات برگرفته از مطالعات کمی و 5000 کلمه برای مقالات برگرفته از مطالعات کیفی باشد. منابع مقالات پژوهشی، حداکثر 35 منبع بوده و در آن حداکثر از 6 جدول، نمودار یا تصویر استفاده گردد.

  2) مقالات مروری (Review Article): یک مقاله مروری باید شامل چکیده فارسی و انگلیسی (حداکثر 300 کلمه)، مقدمه، روش پژوهش، سر تیترهای اولیه و ثانویه، بحث، نتیجه‌گیری، تشکر و قدردانی، تضاد منافع، منابع و ضمائم باشد. مقاله مروری تنها از اشخاص صاحب نظر و پژوهشگران مجرب که دارای تألیفات متعدد در زمینه تخصصی مربوطه باشند، بنا به تشخیص سردبیر در هر شماره حداکثر یک مورد چاپ می‌گردد. مقاله مروری حداکثر دارای 70 منبع بوده که می‌­بایست حداقل 3 منبع آن مربوط به مقالات قبلی نویسندگان در این زمینه باشد. حداکثر حجم متن مقاله مروری 5000 کلمه می‌باشد. در این مقالات حداکثر باید از 6 جدول، نمودار یا تصویر استفاده گردد.

  3) مقالات مروری نظام­‌مند (Systematic Review Article): این نوع مقالات می‌توانند به صورت متاآنالیز، متاسنتز یا بدون تحلیل آماری باشند. این مقالات دارای اجزاء مقالات پژوهشی اصیل شامل: صفحه عنوان (که نوع مرور در آن مشخص شده باشد)، چکیده فارسی و انگلیسی (حداکثر 300 کلمه)، مقدمه، روش­‌کار: (که باید در برگیرنده قسمت‌های زیر باشد: بیان هدف/ اهداف مرور)، طراحی مطالعه (شامل تعیین نوع مرور، توصیف طراحی و رو‌‌‌ش­‌های بکار رفته مانند متاآنالیز باید مراحل و گام­‌های بکار گرفته شده، توصیف شود)، روش­‌های جستجو: شامل (پایگاه‌­های اطلاعاتی جستجو شده، استراتژی جستجو، معیارهای ورود و خروج، کلمات کلیدی، زبان مقالات مورد بررسی، ذکر بازه تاریخی مطالعات جستجو شده)، ارزیابی کیفیت: شامل توصیف روش‌های مورد استفاده و دلایل انتخاب و یا خروج مطالعات، معیارهای ممیزی، شیوه خلاصه­‌سازی داده‌ها: شامل خلاصه کردن مطالعات انتخابی در مرور و مطالعات خارج شده (در قالب شکل یا جدول)، سنتز: این قسمت شامل توصیف فرآیندهای بکار رفته برای سنتز نتایج است. نتایج: (که باید با استفاده از سر تیترهای مناسب گزارش شده و توصیف مفهومی یا نظری مفاهیم یافته شده در متون ارائه گردد). بحث: لازم است بحث با نقاط قوت و ضعف شواهد ارائه شده آغاز گردد و در ادامه ترسیم کاربرد عملی و نظری یافته‌های بدست آمده در مرور سیستماتیک توضیح داده شود)، نتیجه­گیری، تشکر و قدردانی، تضاد منافع، منابع و ضمائم (جداول، نمودارها و تصاویر) است. حجم متن نباید بیشتر از 5000 کلمه باشد. منابع مقالات پژوهشی، حداکثر 70 منبع بوده و در آن حداکثر از 6 جدول، نمودار یا تصویر استفاده گردد.

  4) گزارش موردی (ReportCase ): تنها با نظر سردبیر در هر شماره حداکثر یک مورد چاپ می‌گردد و شامل موارد استثنایی دارای جنبه‌های آموزشی و تحقیقاتی است. ساختار این مقاله شامل: چکیده و چکیده انگلیسی (حداکثر 150 کلمه)، مقدمه (شامل زمینه، اهمیت و دلیل نادر بودن مورد گزارش با ذکر آمارهای گزارش شده قبلی می­‌باشد)، معرفی مورد (شامل شرح حال بیمار، یافته‌­های بالینی و پاراکلینیک تا حدی که هدف از نوشتن مقاله (معرفی بیماری) است)، بحث (اهمیت یافته­‌های مورد کنونی با آن چه در بررسی‌­های مشابه دیگر گزارش شده است، مقایسه شود و از آن نتیجه­‌گیری لازم به عمل آید)، نتیجه­‌گیری (شامل نتیجه‌­گیری نهایی، توصیه و پیشنهاد مربوط به مورد می­‌باشد) و واژگان کلیدی می­‌باشد. در این مقالات باید توجه داشت که قبل از نگارش باید فرم رضایتنامه از بیمار گرفته شود و باید از هرگونه اطلاعاتی که ممکن است هویت بیمار را افشا کند، اجتناب گردد. حجم مقاله باید کمتر از 2000 کلمه و حداکثر دارای 15 منیع و 1 جدول، نمودار یا تصویر باشد.

  5) نامه به سردبیر (Letter to Editor): این مقالات با هدف نقد مقالات قبلی، نقد یا مرور کتاب­ها، نقد و تحلیل یا گزارش هرگونه موضوع مرتبط با آموزش و گردهمایی­‌های آموزشی، شرح و بسط یک ایده و یا باز نمودن یک موضوع پیچیده است. این مقالات معمولا، جدول و نمودار نداشته (در صورت لزوم حداکثر 1 جدول) اما دارای چکیده فارسی و انگلیسی (حداکثر 150 کلمه) است. بیش از 5 منبع ندارند. حجم مقاله حداکثر 1000 کلمه باشد.

  اصول فنی نگارش مقاله

  مقالات باید بر روی قطعه A4 و با حاشیه 2.5 سانتیمتر از هر سمت و با فاصله یک خط در میان (1.5 سانتیمتر) با قلم فارسی ب نازنین 12 و قلم انگلیسی Times New Roman 11 در نرم افزار Microsoft Office Word 2007 یا بالاتر از آن با رعایت کامل اصول آیین نگارش تنظیم گردد.

   متن مقاله باید به زبان فارسی نوشته شود و از نگارش کلمات انگلیسی به صورت فارسی پرهیز گردد؛ مگر در مواردی که هیچ جایگزین پذیرفته شده‌­ای برای واژه­ مورد نظر موجود نباشد. در هر جای متن که لازم به نظر می­ رسد، معادل انگلیسی کلمه فارسی داخل متن کنار آن نوشته شود. بدیهی است که معادل انگلیسی یک کلمه­ مشخص، فقط یکبار و در اولین مورد استفاده­ کلمه فارسی آن نوشته می‌­شود. از کلمات اختصاری استاندارد به جای کلمات کامل استفاده شود، زمانی که برای بار اول استفاده می‌شود به طور کامل تعریف شود (از به کاربردن اختصارات در عنوان و چکیده اکیدا اجتناب شود). نام نویسندگان خارجی در متن باید به انگلیسی نوشته شود.

  تعداد جداول، نمودارها و تصاویر حداکثر باید 6 مورد باشد. کلیه عناوین و اعداد جداول، نمودارها و تصاویر باید به زبان فارسی و با اندازه قلم ب نازنین 11 باشد. عنوان جداول باید به طور کامل در بالای آنها و عنوان نمودارها و تصاویر باید زیر آنها با درج زیرنویس کامل (شامل منبع معتبر برای تصاویری که از منابع دیگر آورده شده‌­اند) نگارش شود. همچنین جداول، نمودارها و تصاویر به ترتیب استفاده شماره‌گذاری متوالی شده و در متن مقاله به شماره‌ی آنها اشاره گردد. بهتر است جداول با استفاده از امکان Table در Microsoft Office Word طراحی شوند و از ارسال جداول‌ به صورت عکس اجتناب گردد. در زیرنویس جدول‌ها، همه‌ اختصاری‌های غیراستاندارد استفاده شده، توضیح داده شوند. تصاویر ارسالی باید رنگی و دارای کیفیت مناسب با وضوح 100 تا 300 DPI و با فرمت JPEG, PNG یا GIF باشند (از ارسال فتوکپی به جای عکس خودداری شود). نمودارها باید در نرم‌افزار Excel ،SPSS طراحی شوند (اسکن نباشد). از آوردن جداول و نمودارهایی که به اطلاعات و داده‌های آنها در متن مقاله به طور کامل اشاره شده ‌است، اجتناب گردد. جداول، نمودارها و تصاویر در انتهای مقاله و پس از منابع، با ذکر شماره و توضیحات کامل قرار داده شوند. در صورت لزوم جداول، نمودارها و تصاویر باید به صورت فایل ­های مجزا به عنوان فایل ضمیمه ارسال شوند.

  شیوه نگارش مقالات

  همه مقالات ارسالی می‌بایست در دو فایل (با مشخصات و بدون مشخصات نویسندگان) بر اساس راهنمای زیر تنظیم و ارسال گردند:

  الف) صفحه عنوان: این صفحه شامل: نوع مقاله، عنوان (فارسی و انگلیسی)، عنوان مکرر (بین 6 تا 8 کلمه)، نام نویسندگان، درجه و رتبه علمی و گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه و یا موسسه تحقیقاتی، تلفن تماس و پست الکترونیک به زبان فارسی و انگلیسی می‌باشد. درج آدرس نویسنده مسئول به طور کامل همراه با ذکر کد پستی، شماره تلفن ثابت و پست الکترونیک الزامی است.

  ب) چکیده مقاله: این بخش باید برگرفته از کل مقاله بوده و بر اساس نوع مقالات برای چکیده فارسی حداکثر بین 150 تا 350 کلمه بر اساس نوع مقاله باشد (به جدول 1 در انتهای صفحه مراجعه شود)، که ساختار آن شامل قسمت‌های مقدمه، روش­‌کار، یافته‌ها، نتیجه‌گیری و واژه‌های کلیدی (بین 3 تا 5 واژه) می‌­باشد.

  پ) چکیده انگلیسی: ساختار چکیده انگلیسی شامل Introduction, Methods, Results, Conclusion, Keywords  است که بر اساس نوع مقالات حداکثر باید بین 150 تا 350 کلمه (به جدول 1 در انتهای صفحه مراجعه شود)، ارائه گردد. چکیده انگلیسی باید منطبق با چکیده فارسی تهیه شود و ضروری است توسط فردی مسلط بر زبان انگلیسی نگاشته شود. لازم به ذکر است واژگان کلیدی به زبان انگلیسی باید بر مبنای الگوی مش (Mesh) انتخاب شود (بین 3 تا 5 واژه).

  ت) مقدمه: مقدمه باید حاوی چکیده‌ای از مطالعات و مشاهدات مرتبط با موضوع پژوهش مورد نظر که در گذشته انجام شده و دستاوردهای کنونی باشد. همچنین مقدمه باید بیان کننده هدف و دلیل انجام پژوهش بوده و طرح مسئله به گونه­‌ای باشد که اهمیت و ضرورت مطالعه به روشنی توضیح دهد. در نهایت لازم است در انتهای آن هدف پژوهش به وضوع بیان شود.
  ج) روش‌­کار: در این بخش باید به نوع مطالعه، زمان و مکان انجام مطالعه، جامعه مورد بررسی، چگونگی انتخاب نمونه و روش نمونه­‌گیری، معیارهای ورود و خروج از مطالعه و همچنین جزئیات ابزار پژوهش، روش­‌کار، نحوه تجزیه‌ و ‌تحلیل داده‌ها و نرم‌افزار آماری مورد استفاده به دقت اشاره شود. در صورتی که بخشی از روش‌کار در مطالعات پیشین مورد استفاده قرار گرفته، باید با ذکر منبع به آن اشاره شود در غیر این‌ صورت جزئیات به طور کامل شرح داده شود. همچنین در این بخش باید به ملاحضات اخلاقی صورت گرفته اشاره شود (آوردن کد اخلاق برای کلیه مقالات و کد ثبت در سامانه کارآزمایی بالینی ایران برای مطالعات کارآزمایی بالینی الزامی است).

  د) یافته‌­ها:  در این بخش یافته‌­ها باید در جداول، نمودارها و تصاویر به صورت خلاصه در متن به روشنی بیان شوند. متن این بخش باید مختصر و واضح باشد و چکیده‌­ای از جداول، نمودارها و تصاویر را بیان کند، از تکرار مطالب ذکر شده در جداول، نمودارها و تصاویر در متن پرهیز گردد. توضیحات این بخش باید با افعال گذشته داده شوند.

  ذ) بحث:  در این بخش ابتدا باید به دستاوردهای جدید و مهم مطابق با اهداف مطالعه اشاره شود، سپس به مقایسه یافته‌ها با یافته­‌های پیشین در داخل و خارج مقایسه شده و تفاوت­‌ها و تشابهات ذکر شوند. همچنین نویسندگان باید به بحث و تبیین یافته­‌های خود بر مبنای مقایسات انجام گرفته بپردازند. در انتها باید به نقاط قوت و ضعف مطالعه، محدودیت‌های مطالعه و پیشنهادات برای مطالعات آتی اشاره شود.

  ن) نتیجه­‌گیری:  در این بخش باید نتیجه‌گیری نهایی و پیشنهادات کاربردی بر مبنای یافته­‌های مطالعه در یک بند نگارش شود.

  و) تشکر و قدردانی:  از تمام افراد و یا سازمان‌هایی که به نحوی از طریق مالی، معنوی و یا تکنیکی در انجام مطالعه همکاری نموده‌اند، تشکر و قدردانی گردد. در صورتی که مقاله بر گرفته از پایان‌­نامه و یا طرح پژوهشی مصوب است، شماره ثبت پایان نامه یا طرح باید ذکر شود.

  ه) تضاد منافع:  نویسندگان باید هرگونه تعارض احتمالی منافع مثل دریافت وجه در قبال مقاله، یا بدست آوردن موجودی یا سهم در یک سازمان را که ممکن است از طریق انتشار مقاله بدست بیاید و یا از دست برود به‌ صورت مشخص بیان کنند.

  ی) منابع: شیوه نگارش منابع در فصلنامه تازه­های سلامت روانبر اساس الگوی ونکوور (StyleVancouver ) است، بنابراین کلیه منابع در اولین بکارگیری در متن مقاله در داخل پرانتز شماره­‌گذاری شده و در پایان مقاله ردیف می­‌شوند. کلیه منابع بایستی به صورت انگلیسی نوشته شوند، منابعی که فارسی هستند در پایان آن با نوشتن عبارت (Persian) مشخص شوند. اگر تعداد نویسندگان 6 نفر و یا کمتر باشد، ذکر اسامی همه آنان ضرورت دارد. در صورتی که تعداد نویسندگان بیش از 6 نفر باشد، نام 6 نفر اول ذکر گردد و بعد از آن عبارت et al. ذکر شود. نمونه­‌هایی از نگارش منابع به شرح زیر می‌باشد:
   

  مقاله:

  نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) حرف اول نام نویسنده (نویسندگان). عنوان مقاله. نام کامل مجله (ایتالیک). سال انتشار؛ دوره (شماره مجله): صفحه شروع و خاتمه مقاله.

  Aydın PC, Koybasi GP, Sert E, Mete L, Oyekcin DG. Executive functions and memory in autogenous and reactive subtype of obsessive-compulsive disorder patients. Comprehensive Psychiatry. 2014;55(4):904-911.

  کتاب:

  نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) حرف اول نام نویسنده (نویسندگان). عنوان کتاب. محل یا شهر نشر کتاب: ناشر؛ سال انتشار. صفحات.

  Glanz K, Rimer BK, Viswanath K. Health Behavior and Health Education: Theory, Research and Practice. 4th ed. San Francisco:Jossey-Bass publisher;2008.

   

  فصلی از یک کتاب:

  نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) حرف اول نام نویسنده (نویسندگان). ﻛﻠﻤﻪ :In ﻭ نام خانوادگی ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ (ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭان) حرف اول نام ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ (ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭان) ﻛﺘﺎﺏ، editors. عنوان کتاب. محل یا شهر نشر کتاب: ناشر؛ سال انتشار، صفحات.

  Greenland S. Introduction to regression modeling. In: Rothman KJ, Greenland S, Lash TL, editors. Modern Epidemiology. 3rd ed. Philadelphia:Lippincott Williams & Wilkins;2008. pp. 418-455.

  پایان‌نامه:

  نام خانوادگی و حرف اول نام نگارنده. عنوان [MS/MA Thesis or PhD Dissertation]. شهر: دانشگاه و دانشکده تاریخ دفاع.

  Bashirian S. Application of the theory of planned behavior to predict drug abuse related behaviors among adolescents [PhD Dissertation]. Tehran:Tarbiat Modares University;2011.

  مقاله کنفرانس:

  نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) حرف اول نام نویسنده (نویسندگان). عنوان. نام کنفرانس؛ تاریخ برگزاری؛ محل تشکیل کنفرانس؛ نام انتشارات: تاریخ انتشار. شماره صفحه.

  Kimyar J, Shibasaki H. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceeding of 10th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan; Amsterdam:Elsevier;1996

  منابع اینترنتی:

  نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) حرف اول نام نویسنده (نویسندگان). عنوان وب سایت؛ تاریخ اولین انتشار [تاریخ آخرین به روز رسانی]. آدرس اینترنتی

  Chan M. Progress in public health during the previous decade and major challenges ahead. WHO Web Site; 2014 [updated 18 January, 2014; cited 10 January, 2014].

  http://www.who.int/dg/speeches/2014/executive_board_126_20100118/en/index.html

  مقالات در نوبت چاپ:

  نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) حرف اول نام نویسنده (نویسندگان). عنوان مقاله. نام کامل مجله. In press.

  Leshner AL. Molecular mechanisms of cocaine addiction. The New England Journal of Medicine. In press.

   
  نکته: به هنگام نوشتن منابع به نشانه‌­ها (نقطه، ویرگول و ...) و نیز به وجود یا عدم وجود فاصله دقت شود.