• صفحه اصلی
  • اثر بخشی درمان گروهی با رویکرد فراشناختی در کاهش افسردگی و سلامت روان بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202009228657 بازدید : 7657 صفحه: 43 - 52

نوع مقاله: پژوهشی