• صفحه اصلی
  • شناسایی سبک اسنادهای طرفداران دو تیم پرسپولیس و استقلال در مورد شکست و پیروزی تیم

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202009228656 بازدید : 7021 صفحه: 35 - 42

نوع مقاله: پژوهشی