• صفحه اصلی
  • بررسی ساختار عاملی پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با‌سلامت (SF-36) در بیماران دیابت نوع دو

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202009228654 بازدید : 1330 صفحه: 20 - 26

نوع مقاله: پژوهشی